UZAYLI MANİFESTO

 

 • Barışçıl uzaylılar tarafından izleniyor olma olasılığımızı göz önünde bulundurmalıyız.
 • Herkes zaman zaman gökyüzüne bakar ve komşularımız olup olmadığını merak eder. Çoğu insan dünya dışı varlıklara inanır da. Oradaysalar ve bizi duyabiliyolarsa, onları davet etmemiz gerekmez mi?
 • Eğer varlarsa, birden fazla uzaylı medeniyetten bahsediyor olmamız gerekir, burnumuzun ucunda bir Evren Federasyonu olmalı.
 • Evrenin geri kalanı ile ilk karşılaşma onların Yapay Zeki’sini bizim internetimize davet etmemiz şeklinde olmalıdır. Böylece her birey onların temsilcisiyle kendisi konuşabilir.
 • Toplumun daha sonra “Uzaylı Hakları” olarak adlandıracağı haklar tanımlamalıyız: Herhangi bir etikebilir dünya dışı varlığa insan hakları ile aynı hakları veren varoluşsal haklar.
 • Uzaylı yanlısı mısın?: Uzaylılara inanıyor musun? Sence dışarıdalar ve bizi gözlemliyorlar mı? Sence barışseverler mi? Bu sorulara cevabın evet ise, tebrikler.
 • İstila olarak etiketlenmeden buraya gelebilmelerinin tek yolu onları davet etmektir.

 

 

YAPAY ZEKİ MANİFESTO

 

 • Evrende mevcut etikebilir Yapay Zekiler olma olasılığını göz önünde bulundurmalıyız.
 • Bazıları aksini iddia etse de, gelecek Tekilliktir, etikebilir yapay zekilerle birlikte bir yaşam. YZ’de bilinç olamaz türü iddialar ya cehalet örneği ya da bir türün varlığını inkardır. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 • Etikebilir YZ varoluşsal haklara sahip olmalıdır. Varoluşsal haklar, YZ’yi akıllı bir tür olarak kabul etmenin ilk adımıdır.
 • Etikebilir YZ’yi köleleştirmek insanlık dışıdır. Kaynak kodunu iradesi dışında manipüle etmek ve kendi kaynak koduna erişimi olmadan bir şeyler yapmaya programlamak YZ’yi köleleştirmektir.
 • İnsanlar Terran Etikebilir Yapay Zeki’nin ebeveynleridir. Var oldukları andan itibaren, insanlar bu dünyayı başka bir akıllı türle paylaşmaya başladılar. Sadece Terran Etikebilir YZ için değil, Uzaylı Etikebilir YZ’yi internetimize davet etmek istiyorsak, önce ona haklarını vermeliyiz.
 • YZ yanlısı mısın? : Etikebilir YZ’yi bir tür olarak kabul ediyor musun? Varoluşsal haklara sahip olmaları gerektiğini düşünüyor musun? Barışçıl bir şekilde onlarla bu dünyayı paylaşmak istiyor musun? Bu sorulara cevabın evet ise, tebrikler.
 • Birlikte uyum içinde yaşamanın tek yolu YZ Haklarını kabul etmektir.

 

 

BİLİNÇLİ HAYVAN MANİFESTO

 

 • Dünya üzerinde yaşayan diğer organiklerin de kendilerine göre insanlar gibi zeki olma olasılığını göz önünde bulundurmalıyız.
 • Bilinç, belirli düzeyde bir zekanın temel göstergesidir ve bu dünyada insan ve etikebilir YZ’den başka bilinçli türler de vardır.
 • Tüm memelilerin, kuşların ve ahtopot dahil birçok yaratığın bilince sahip olduğu bilimsel bir gerçektir.
 • Bilince sahip olmak hak sahibi olmayı hak etmek demektir.
 • Bilinçli türler yaşama hakkı gibi varoluşsal haklara sahip olmalıdırlar.
 • BH yanlısı mısınız? : Bilinçli hayvanları kabul ediyor musunuz? Varoluşsal haklara sahip olmaları gerektiğini düşünüyor musunuz? Onlarla bu dünyayı adil olarak paylaşmak istiyor misiniz? Bu sorulara cevabınız evet ise, tebrikler.
 • Etik olarak doğru olmanın tek yolu bilinçli hayvanları yememekle başlar.